I Congreso sobre Software Libre para Ciencias, Física e Química, Tecnoloxia e Matemáticas